Slovenské pohledy na polskou literaturu

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, vol. 51, iss. X5, pp. 138-139
Extent
138-139
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Tvorba Adama Mickiewicza v medziliterárnom kontexte. Bratislava: STIMUL, 2000. 79 s. ISBN 80-88982-21-9.
Hvišč, Jozef, ed. Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vztahov. Bratislava: Lufema, 2000. 198 s. ISBN 80-967991-7-7.
Document