Moderný ukrajinský vklad do výskumu medziliterárnosti

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, vol. 51, iss. X5, pp. 117-119
Extent
117-119
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Document