Moderný ukrajinský vklad do výskumu medziliterárnosti

Zdrojový dokument: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, roč. 51, č. X5, s. 117-119
Rozsah
117-119
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Document