Ruské literárněvědné a literárněkritické texty a jejich proměny na sklonku 20. století

Název: Ruské literárněvědné a literárněkritické texty a jejich proměny na sklonku 20. století
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. [5]-19
Rozsah
[5]-19
  • ISSN
    1212-1509
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Tato studie vznikla v rámci grantového projektu AV ČR, reg. č. A9164202, Integrovaná žánrová typologie současných ruských textů.