Nad některými literárněvědnými příspěvky ze sborníku BraSlav 1

Zdrojový dokument: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 146-147
Rozsah
146-147
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document