Slezská poezie v kulturním proudění věků

Název: Slezská poezie v kulturním proudění věků
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 226-227
Rozsah
226-227
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kadłubek, Zbigniew; Rott, Dariusz. Oczy Charibelli: ślady petrarkizmu w siedemnastowiecznej łacińskiej poezji śląskiej. Katowice: Fundacja "Pallas Silesia"; Pszczyna: Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 2004. 25 s. ISBN 83-914893-4-5.
Wedekind, Frank. Trost : Ausgewählte Dichtungen = Pocieszenie : wybór poezji. Przekł. i oprac. Teresa Kowalska; red. Dariusz Rott. Katowice: Fundacja "Pallas Silesia"; Chorzów-Batory: III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, 2004. 68 s. ISBN 83-920823-1-1.
Skowroński, Aleksander. Wybór poezji. Opracowal i wstepem poprzedził Krzysztof Biliński. Katowice: Fundacja "Pallas Silesia", 2004. 67 s. Biblioteka Fundacji "Pallas Silesia"; 17. ISBN 83-914893-9-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.