Literatur mit dem Davidsstern

Název: Literatur mit dem Davidsstern
Autor: Drews, Peter
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, roč. 52, č. X6, s. 202-203
Rozsah
202-203
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mikulášek, Alexej a kol. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. [1]. 1. vyd. Praha: Votobia, 1998. 450 s. ISBN 80-7220-019-4.
Mikulášek, Alexej a kol. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. 2. Praha: Votobia, 2002. 309 s. ISBN 80-7220-082-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.