Slavistika a komparatistika

Název: Slavistika a komparatistika
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, roč. 52, č. X6, s. 189-190
Rozsah
189-190
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Slavica comparativa: sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc. Edičně připravili Milada K. Nedvědová, Karel Jirásek, Vladimír Kříž. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 2002. 161 s. ISBN 80-85494-61-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.