Slavistika a komparatistika

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 189-190
Extent
189-190
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Slavica comparativa: sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc. Edičně připravili Milada K. Nedvědová, Karel Jirásek, Vladimír Kříž. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 2002. 161 s. ISBN 80-85494-61-2.
Document