Slavica litteraria 2008, roč. 11, č. 2

Obrázek
Rok
2008
Rok vydání
2009
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Editorial
Page Title
[5]-6 Editorial Pospíšil, Ivo | pdficon
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[7]-17 "Шум времени" : своеобразие мемуарного жанра О. Мандельштама Gurvič-Liščiner, Sof'ja D. | pdficon
[19]-28 Konzervativní rezistence jako součást literárního vývoje Pospíšil, Ivo | pdficon
[29]-34 Eques polonus – hledání vzoru Vitoň, Jan | pdficon
[35]-49 "Лабіринт світу та рай серця" Яна Амоса Коменського в інтерпретації Дмитра Чижевського Blaškìv, Oksana | pdficon
[51]-62 Герой и проблема героизации в русской литературе XIX века : наброски к теме Savinkov, Sergej Vladimirovič | pdficon
[63]-71 Malý člověk a jeho dotyk s ideologií u I. Šmeljova Dohnal, Josef | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Page Title
[73]-78 Svět médií na křižovatkách literatury, kultury i politiky Štěpán, Ludvík | pdficon
[79]-85 Velká obrazová encyklopedie Pavla Brázdy Kšicová, Danuše | pdficon
[87]-97 Úspěšný pokus o směrovou a personalistickou historii moderní ruské literatury : nad Ruskou moderní literaturou Milana Hraly Pospíšil, Ivo | pdficon
[99]-114 Postava na ceste hľadania rozmerov ľudského bytia : (uvažovanie nad metaforicko–metonymickou podobou cesty postavy v prozaickej tvorbe J. Barča-Ivana) Bušíková, Mária | pdficon
[115]-121 K recepci díla Macieje Kazimierze Sarbiewského v českých zemích a na Slovensku Martinek, Libor | pdficon
[123]-130 Slovenské průzory Všetička, František | pdficon
[131]-143 Literárna veda a globalizácia kultúry : literárna história ako funkčná metóda výskumu dejín regiónu, regionalistika ako súčasť dialógu literatur Žemberová, Viera | pdficon
[145]-149 Международный журнал "Стил" как методологический базис интердисциплинарного изучения языка и литературы Pospíšil, Ivo | pdficon
Jubilea
Page Title
[151]-153 Jubileum polonisty a komparatisty : (k osmdesátinám Jarmila Pelikána) Štěpán, Ludvík | pdficon
[155]-158 Jubileum literárneho vedca Pavla Petrusa Žemberová, Viera | pdficon
[159]-160 Lexikologie – literární text – areálová studia : (k padesátinám Jiřího Gazdy) Pospíšil, Ivo | pdficon
[161]-163 Jubileum slavisty Milana Gjurčinova Dorovský, Ivan | pdficon
[165]-166 Připomínka Jiřího Kristýnka : (k nedožitým pětadevadesátinám pedagoga a vědce) Štěpán, Ludvík | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[167]-168 První české zpracování vstupu ruského baletu do Paříže Kšicová, Danuše | pdficon
169-170 Básnický překlad v rusko-slovensko-českých souvislostech Pospíšil, Ivo | pdficon
171-172 Brnenské impulzy pre literatúru o literatúre Žemberová, Viera | pdficon
172-174 Mezi teologií a literární vědou Štěpán, Ludvík | pdficon
174-175 Zborník o Franku Wollmanovi Němcová, Lucia | pdficon
176-177 Vítaná (stredo)európskosť a kontextualita brnenského zborníka Šuša, Ivan | pdficon
177-178 Básnictví Slovanů v souvislostech Pospíšil, Ivo | pdficon
179-180 Inovativna raziskava literarnega proizvajalca Jensterle-Doležalová, Alenka | pdficon
180-181 O proměnách jazyka a literatury Šaur, Josef | pdficon
182-183 Krčméryho prínos do teórie slovenského verša Sztakovicsová, Erika | pdficon
183-184 Rodinné archivy vydávají svá svědectví Kšicová, Danuše | pdficon
185-186 Mezi úspěchem a neporozuměním Pražák, Richard | pdficon
186-187 O slovensko-polských vztazích Štěpán, Ludvík | pdficon
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Page Title
[189] Cena Kosty Racina Ivanu Dorovskému Pospíšil, Ivo | pdficon
[189]-191 Ohlédnutí za 14. mezinárodním slavistickým kongresem v makedonském Ochridu – dojmy a postřehy Zelenka, Miloš | pdficon
191-192 Ruskou literaturou křížem krážem, aneb, Křížová cesta ruskou literaturou Pospíšil, Ivo | pdficon
192-193 Dvanáctá česko-slovenská konference Štěpán, Ludvík | pdficon
193 Kvalitní příručka o práci s textem Pospíšil, Ivo | pdficon
194-196 Tvorivé aktivity Franka Wollmana v súčasnej rezonancii Petrus, Pavol | pdficon
196 Osmé polsko-slovenské kontakty Štěpán, Ludvík | pdficon
197-198 Slovenská Lásky hra osudná na českém a tatranském pozadí Pospíšil, Ivo | pdficon
198 Ostravské setkání polonistů Štěpán, Ludvík | pdficon
Page Title
[199] Instrukce pro přispěvatele | pdficon