O proměnách jazyka a literatury

Název: O proměnách jazyka a literatury
Autor: Šaur, Josef
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 2, s. 180-181
Rozsah
180-181
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 146 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.