Axiologie starší literatury : komentáře a úvahy k jedné knize

Název: Axiologie starší literatury : komentáře a úvahy k jedné knize
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 136-138
Rozsah
136-138
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Keruľová, Marta. Hodnotové aspekty staršej literatúry. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. 115 s. ISBN 978-80-8094-638-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.