Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první

Název: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první
Variantní název:
  • Voprosy slavjanskogo sintaksisa. IV/1, Sbornik simpoziuma "Aktualizacionnyje (pragmatičeskije) komponenty vyskazyvanija v slavjanskich jazykach", Brno 6.-9. sentjabrja 1976 g, čast' pervaja
    • Voprosy slavjanskogo sintaksisa. 4.1, Sbornik simpoziuma Aktualizacionnyje (pragmatičeskije) komponenty vyskazyvanija v slavjanskich jazykach, Brno 6.-9. sentjabrja 1976 g
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání
1979
Rozsah
220 s.
Edice
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 225
Jazyk
česky
německy
polsky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 77994
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section [Úvod]
Chapter number Title Custom text
[Úvod] | 9–10
Grepl, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
[Zahajovací projev proděkana prof. dr. Jana Chloupka] | 11–12
Chloupek, Jan
PDF
I. Obecné otázky komunikativně pragmatického a sémantického komponentu výpovědi
Chapter number Title Custom text
Komunikativně pragmatické aspekty výpovědi | 15–37
Grepl, Miroslav
PDF
Pojmy "sémantika", "syntax", "pragmatika" ve vztahu k funkční hierarchizaci sémantických a gramatických prostředků jazyka | 39–45
Kořenský, Jan
PDF
Struktura semantyczna decyzji - próba interpretacji | 47–51
Grochowski, Maciej
PDF
Externí a interní pragmatika | 53–60
Pala, Karel; Svoboda, Aleš
PDF
Объектная форма в субъектной позиции | 61–67
Švedova, Natal'ja Jul'jevna
PDF
Komunikativní situace a výpověď | 69–75
Barnet, Vladimír
PDF
Типологические вопросы дейксиса | 77–82
Desző, László
PDF
Взаимодействие лексических и грамматических средств в процессе речевой реализации простого предложения русского языка | 87–91
Gladrow, Wolfgang
PDF
Chapter number Title Custom text
Aktualizační prostředky a jejich vzájemné vztahy | 83–86
Novotný, Jiří
PDF
A. Vztah k partnerům promluvy
Chapter number Title Custom text
К проблеме типологии высказываний | 95–100
Solganik, Grigorij Jakovlevič
PDF
Všeobecný konatel a jeho vztah k mluvčímu | 101–106
Panevová, Jarmila
PDF
Vokativ jako sémantická složka výpovědi | 107–109
Sgall, Petr
PDF
O niektorých aktualizačných prvkoch v zloženom priraďovacom súvetí | 111–116
Kočiš, František
PDF
Distribuce posesívních zájmen v staroslověnštině | 117–125
Večerka, Radoslav
PDF
Формы вежливости как компонент внешней прагматики высказывания | 127–128
Lopatin, Vladimir Vladimirovič
PDF
Odraz zřetele k adresátovi na výstavbě monologických vyprávění | 129–131
Balhar, Jan
PDF
B. Temporální a lokální vztaženost
Chapter number Title Custom text
Актуализационные семантические признаки высказывания : (роль признака временной локализованности; ситуативно актуализированная и неактуализированная речь) | 135–139
Bondarko, Aleksandr Vladimirovič
PDF
K problému aktuálnosti jako modifikační charakteristiky | 141–144
Hlavsa, Zdeněk
PDF
Vztažení časů k momentu mluvního aktu | 145–150
Chloupek, Jan
PDF
Aspektuálnost a temporální charakteristika výpovědi | 151–155
Barnetová, Vilma; Skoumalová, Zdena
PDF
Iterativität, Usualität und Nichtaktualität im Slavischen | 157–165
Panzer, Baldur
PDF
Условия и регулярности на актуализацията на темпорални и модални свойства на глагола в съвременния български език | 167–173
Walter, Hilmar
PDF
Prefiksacja czasowników a aktualizacja struktur predykatowo-argumentowych | 175–180
Wróbel, Henryk
PDF
Lokální fixace výpovědi vzhledem k místu promluvy | 181–184
Žaža, Stanislav
PDF
C. Otázky reference
Chapter number Title Custom text
Wyznacznośc tzw. argumentów zdarzeniowych predykatu | 187–194
Topolińska, Zuzanna
PDF
Aktualizacja wypowiedzi poprzez kwantyfikację argumentów i predikatu | 195–200
Grzegorczykowa, Renata
PDF
Ke vztahu mezi propozicí, kategorií určenosti a aktuálním členěním | 201–203
Adamec, Přemysl
PDF
Informacja o określoności w frazie werbalnej i nominalnej języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego | 205–212
Koseska-Toszewa, Violetta
PDF
Zur Berücksichtigung stilistischer, kommunikativer und anderer Parameter bei der sprachlichen Modellierung | 213–217
Hums, Manfred
PDF