Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první

Image
Variant title
Voprosy slavjanskogo sintaksisa. IV/1, Sbornik simpoziuma "Aktualizacionnyje (pragmatičeskije) komponenty vyskazyvanija v slavjanskich jazykach", Brno 6.-9. sentjabrja 1976 g, čast' pervaja
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Univerzita J.E. Purkyně
Year of publication
1979
Extent
220 s.
Series
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 225
Language
Czech
German
Polish
Russian
Link to MU library catalogue: 77994
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section [Úvod]
Page Chapter number Title
9-10 [Úvod] | pdf icon Grepl, Miroslav
Page Chapter number Title
11-12 [Zahajovací projev proděkana prof. dr. Jana Chloupka] | pdf icon Chloupek, Jan
I. Obecné otázky komunikativně pragmatického a sémantického komponentu výpovědi
Page Chapter number Title
15-37 Komunikativně pragmatické aspekty výpovědi | pdf icon Grepl, Miroslav
39-45 Pojmy "sémantika", "syntax", "pragmatika" ve vztahu k funkční hierarchizaci sémantických a gramatických prostředků jazyka | pdf icon Kořenský, Jan
47-51 Struktura semantyczna decyzji - próba interpretacji | pdf icon Grochowski, Maciej
53-60 Externí a interní pragmatika | pdf icon Pala, Karel; Svoboda, Aleš
61-67 Объектная форма в субъектной позиции | pdf icon Švedova, Natal'ja Jul'jevna
69-75 Komunikativní situace a výpověď | pdf icon Barnet, Vladimír
77-82 Типологические вопросы дейксиса | pdf icon Desző, László
87-91 Взаимодействие лексических и грамматических средств в процессе речевой реализации простого предложения русского языка | pdf icon Gladrow, Wolfgang
Page Chapter number Title
83-86 Aktualizační prostředky a jejich vzájemné vztahy | pdf icon Novotný, Jiří
A. Vztah k partnerům promluvy
Page Chapter number Title
95-100 К проблеме типологии высказываний | pdf icon Solganik, Grigorij Jakovlevič
101-106 Všeobecný konatel a jeho vztah k mluvčímu | pdf icon Panevová, Jarmila
107-109 Vokativ jako sémantická složka výpovědi | pdf icon Sgall, Petr
111-116 O niektorých aktualizačných prvkoch v zloženom priraďovacom súvetí | pdf icon Kočiš, František
117-125 Distribuce posesívních zájmen v staroslověnštině | pdf icon Večerka, Radoslav
127-128 Формы вежливости как компонент внешней прагматики высказывания | pdf icon Lopatin, Vladimir Vladimirovič
129-131 Odraz zřetele k adresátovi na výstavbě monologických vyprávění | pdf icon Balhar, Jan
B. Temporální a lokální vztaženost
Page Chapter number Title
135-139 Актуализационные семантические признаки высказывания : (роль признака временной локализованности; ситуативно актуализированная и неактуализированная речь) | pdf icon Bondarko, Aleksandr Vladimirovič
141-144 K problému aktuálnosti jako modifikační charakteristiky | pdf icon Hlavsa, Zdeněk
145-150 Vztažení časů k momentu mluvního aktu | pdf icon Chloupek, Jan
151-155 Aspektuálnost a temporální charakteristika výpovědi | pdf icon Barnetová, Vilma; Skoumalová, Zdena
157-165 Iterativität, Usualität und Nichtaktualität im Slavischen | pdf icon Panzer, Baldur
167-173 Условия и регулярности на актуализацията на темпорални и модални свойства на глагола в съвременния български език | pdf icon Walter, Hilmar
175-180 Prefiksacja czasowników a aktualizacja struktur predykatowo-argumentowych | pdf icon Wróbel, Henryk
181-184 Lokální fixace výpovědi vzhledem k místu promluvy | pdf icon Žaža, Stanislav
C. Otázky reference
Page Chapter number Title
187-194 Wyznacznośc tzw. argumentów zdarzeniowych predykatu | pdf icon Topolińska, Zuzanna
195-200 Aktualizacja wypowiedzi poprzez kwantyfikację argumentów i predikatu | pdf icon Grzegorczykowa, Renata
201-203 Ke vztahu mezi propozicí, kategorií určenosti a aktuálním členěním | pdf icon Adamec, Přemysl
205-212 Informacja o określoności w frazie werbalnej i nominalnej języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego | pdf icon Koseska-Toszewa, Violetta
213-217 Zur Berücksichtigung stilistischer, kommunikativer und anderer Parameter bei der sprachlichen Modellierung | pdf icon Hums, Manfred