Prefiksacja czasowników a aktualizacja struktur predykatowo-argumentowych

Title: Prefiksacja czasowników a aktualizacja struktur predykatowo-argumentowych
Author: Wróbel, Henryk
Source document: Wróbel, Henryk. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 175-180
Extent
175-180
Type
Article
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license