Prefiksacja czasowników a aktualizacja struktur predykatowo-argumentowych

Název: Prefiksacja czasowników a aktualizacja struktur predykatowo-argumentowych
Zdrojový dokument: Wróbel, Henryk. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 175-180
Rozsah
175-180
Typ
Článek
Jazyk
polsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence