Wróbel, Henryk

Name variants:

Wróbel, Henryk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Wróbel, Henryk. Prefiksacja czasowników a aktualizacja struktur predykatowo-argumentowych. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 175–180.