Взаимодействие лексических и грамматических средств в процессе речевой реализации простого предложения русского языка

Title: Взаимодействие лексических и грамматических средств в процессе речевой реализации простого предложения русского языка
Transliterated title
Vzaimodejstvije leksičeskich i grammatičeskich sredstv v processe rečevoj realizacii prostogo predloženija russkogo jazyka
Source document: Gladrow, Wolfgang. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 87-91
Extent
87-91
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license