Взаимодействие лексических и грамматических средств в процессе речевой реализации простого предложения русского языка

Název: Взаимодействие лексических и грамматических средств в процессе речевой реализации простого предложения русского языка
Zdrojový dokument: Gladrow, Wolfgang. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 87-91
Rozsah
87-91
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence