[Úvod]

Zdrojový dokument: Grepl, Miroslav. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 9-10
Rozsah
9-10
Typ
Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document