Grepl, Miroslav

Varianty jmen:

Grepl, Miroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 69.

Článek
Grepl, Miroslav. [Bauer, Jaroslav. Vývoj českého souvětí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 191–194.

Kapitola
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Bibliografie. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, s. 99–102.

Kapitola
Grepl, Miroslav. Bibliografie. In: Grepl, Miroslav. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. 1967, s. 142–145.

Kapitola
Grepl, Miroslav; Chloupek, Jan. Bohemistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 22–26.

Článek
Grepl, Miroslav. Citově motivované aktualizace v rovině modální stavby výpovědi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 53–67.

Kapitola
Grepl, Miroslav. Die Emotional motivierte Aktualisierung in der Syntaktischen Structur [i.e. Struktur] der Aussage. In: Grepl, Miroslav. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. 1967, s. 135–140.

Článek
Grepl, Miroslav. Emoce a řeč. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, roč. 11, č. B9, s. 43–54.

Kapitola
Grepl, Miroslav. Frázování a verš. In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, s. 47–53.

Kniha

Kapitola
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Grammatische Ausdrucksmittel der Hierarchisierung der semantischen Struktur des Satzes. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, s. 95–97.

Článek
Grepl, Miroslav. [Gregor, Alois. Slovník k zpěvům moravských Kopaničářů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, roč. 5, č. A4, s. 127–128.

Kapitola
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Hierarchizace sémantické struktury věty. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, s. 29–36.

Článek
Grepl, Miroslav. Imperativní postoje a imperativ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 165–174.

Kapitola
Grepl, Miroslav. Jmenný rejstřík. In: Grepl, Miroslav. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. 1967, s. 146.

Článek
Grepl, Miroslav. K jazykové výstavbě umělecké prózy třicátých a čtyřicátých let 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 137–161.

Článek
Grepl, Miroslav. K nedožitým sedmdesátinám Jaroslava Bauera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 131–132.

Kapitola
Grepl, Miroslav. K některým metodologickým otázkám interpretace jazykových změn. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 154–158.

Článek
Grepl, Miroslav. K obsahovým větám oznamovacím s kondicionálem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 141–145.

Kapitola
Grepl, Miroslav. K otázce strukturního a funkčního přístupu při vymezování větných typů. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 172–174.

Článek
Grepl, Miroslav; Lamprecht, Arnošt. K otázce syntaktické klasifikace slovních druhů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, roč. 8, č. A7, s. 31–36.

Kapitola
Grepl, Miroslav. K podstatě a k povaze rozdílů mezi projevy mluvenými a psanými. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 342–345.

Kapitola
Grepl, Miroslav. K podstatě modálnosti. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, s. 23–38.

Kapitola
Grepl, Miroslav. K podstatě větných typů v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 21–30.

Článek
Grepl, Miroslav. K předmětu tzv. teorie promluvy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 43–52.