Die Emotional motivierte Aktualisierung in der Syntaktischen Structur [i.e. Struktur] der Aussage

Zdrojový dokument: Grepl, Miroslav. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967, pp. 135-140
Rozsah
135-140
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document