K podstatě a k povaze rozdílů mezi projevy mluvenými a psanými

Zdrojový dokument: Grepl, Miroslav. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 342-345
Rozsah
342-345
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document