K podstatě a k povaze rozdílů mezi projevy mluvenými a psanými

Title: K podstatě a k povaze rozdílů mezi projevy mluvenými a psanými
Author: Grepl, Miroslav
Source document: Grepl, Miroslav. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 342-345
Extent
342-345
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license