U1

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Rok: 1996
Ročník: 45
Číslo: U1
Rok vydání
1997
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-1540-3
Obor