Práce s historickým pedagogickým textem a fáze jeho interpretace

Název: Práce s historickým pedagogickým textem a fáze jeho interpretace
Variantní název:
  • The work with a historical-pedagogical text and the fazis of its interpretation
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, roč. 46, č. U2, s. [35]-47
Rozsah
[35]-47
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Dříve než se budeme podrobně zabývat naznačenou problematikou, je třeba si připomenout, že žijeme v době, v níž si člověk zřetelně uvědomuje dějinnost všeho přítomného, svou vlastní dějinnost, a také relativnost svých názoru. Dimenzi dějinnosti zdůrazňujeme proto, aby byl posílen náš zájem o minulost a ochota se s minulostí setkávat, aby byla také posílena naše snaha o rozvinutí schopnosti minulosti rozumět. K porozuměni minulosti může docházet tehdy, setkáme-li se s písemnou tradicí, která má pevnou kontrolovatelnou podobu a která se nemění jako tradice ústní. Rozumíme tím písemné prameny, v širokém slova smyslu: text, knihu, dílo. Před námi se v této souvislosti vynořuje řada otázek, na které se budeme snažit postupně najít alespoň částečnou odpověď.