Veselá, Zdenka

Varianty jmen:

Veselá, Zdenka (preferováno)
Veselá, Zdena
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 33.

Článek
Veselá, Zdenka. Aktivní dovednosti v literárněvýchovném procesu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, roč. 30, č. I16, s. 65–76.

Článek
Veselá, Zdenka. Alternativní školství ve světle historického vývoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1992, roč. 41, č. I26, s. 29–48.

Článek
Veselá, Zdenka. [Bondar, A.D. Pedagogična praktyka studentiv]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. 176–177.

Článek
Veselá, Zdena. [Christie, Nils. Wenn es die Schule nicht gäbe: Ketzerisches zur Schulreform]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 140–141.

Článek
Veselá, Zdenka. Cíle a struktura literární výchovy dospělých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, roč. 26-27, č. I12-13, s. 125–132.

Článek
Veselá, Zdenka. [Cipro, Miroslav. Průvodce dějinami výchovy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, roč. 36, č. I22, s. 120–121.

Článek
Veselá, Zdenka. Estetická výchova a vysoká škola. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, roč. 36, č. I22, s. 73–85.

Článek
Veselá, Zdenka. [Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, roč. 18, č. I4, s. 114–116.

Článek
Veselá, Zdenka. [Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 176–178.

Článek
Veselá, Zdenka. K historii středního školství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 127–139.

Článek
Veselá, Zdenka. K literární výchově dospělých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, roč. 24, č. I10, s. 123–131.

Článek
Veselá, Zdenka. K nedožitým pětašedesátinám Čestmíra Liškaře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, roč. 36, č. I22, s. 118–119.

Článek
Veselá, Zdenka. K výročí Konstantina Dimitrijeviče Ušinského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 171–173.

Článek
Veselá, Zdenka. Komenského koncepce obsahu vzdělání a dnešek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 7–14.

Kapitola
Veselá, Zdenka. Literatura. In: Veselá, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. c1992, s. 141–144.

Článek
Veselá, Zdenka. Mimočítanková četba a její postavení v umělecké složce literární výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, roč. 26-27, č. I12-13, s. 97–104.

Článek
Veselá, Zdenka. Nástin vývoje učitelského vzdělávání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, roč. 32, č. I18, s. 71–84.

Článek
Veselá, Zdenka. Osobnosti brněnského pedagogického semináře v meziválečném období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1994, roč. 43, č. I28, s. 5–33.

Článek
Veselá, Zdenka. Práce s historickým pedagogickým textem a fáze jeho interpretace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, roč. 46, č. U2, s. 35–47.

Kapitola
Veselá, Zdenka. Proměny českého školství mezi dvěma světovými válkami. In: Veselá, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. c1992, s. 71–136.

Článek
Veselá, Zdenka. Střední školství v českých zemích po druhé světové válce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, roč. 26-27, č. I12-13, s. 47–56.

Článek
Veselá, Zdenka. Učitelské vzdělávání mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, roč. 34, č. I20, s. 97–109.

Článek
Veselá, Zdenka. Uhrovo úsilí o vysokoškolské vzdělání učitelů a jeho pojetí osobnosti učitele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1992, roč. 41, č. I26, s. 7–13.

Článek
Veselá, Zdenka. Úsilí o jednotnou střední školu mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. 123–135.

Kapitola
Veselá, Zdenka. Úvod. In: Veselá, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. c1992, s. 5–6.