[Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I.]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, roč. 18, č. I4, s. 114-116
Rozsah
114-116
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I. Vyd. 1. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1967. 135 s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 124.
Document