Mimočítanková četba a její postavení v umělecké složce literární výchovy

Variantní název
Внеклассное чтение и его положение в художественной составной части литературного воспитания
Die Plichtlektüre und ihre Stellung innerhalb der künstlerischen Komponente der literarischen Erziehung
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, roč. 26-27, č. I12-13, s. [97]-104
Rozsah
[97]-104
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document