I12-13

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1977-1978
Ročník: 26-27
Číslo: I12-13
Rok vydání
1979
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Статьи – Artikel
Title Document
Vývoj československé socialistické pedagogiky | [7]–19
Jůva, Vladimír
PDF
Vývoj a perspektivy bulharského školství : vývoj školství v BLR | [21]–46
Liškař, Čestmír
PDF
Střední školství v českých zemích po druhé světové válce | [47]–56
Veselá, Zdenka
PDF
Rozumová výchova v systému celoživotního vzdělání | [57]–69
Monatová, Lili
PDF
K otázce podílu neformálních skupin na výchovné práci vysokoškolských kolejí | [71]–81
Přadka, Milan
PDF
Vývoj, systém a funkce pedagogických principů | [83]–96
Jůva, Vladimír
PDF
Mimočítanková četba a její postavení v umělecké složce literární výchovy | [97]–104
Veselá, Zdenka
PDF
Některé aspekty vysokoškolské pedagogiky ve vztahu k praxi | [105]–112
Řehořková, Marie
PDF
Výchovná péče o defektní dospělé | [113]–119
Monatová, Lili
PDF
Diskuse – Дискуссия – Discussion
Title Document
K problematice výchovy ke společenské aktivitě | [121]–124
Ducháčková, Olga
PDF
Cíle a struktura literární výchovy dospělých | [125]–132
Veselá, Zdenka
PDF
Vysokoškolská pedagogika a přestavba studia | [133]–145
Jůva, Vladimír
PDF
Zprávy a recenze – Сообщения и обсуждения – Nachrichten und Rezensionen
Title Document
Konference o komunistické výchově | [147]–148
Novotná, Jarmila
PDF
Naše zkušenost se studentskou vědeckou a odbornou činností | 148–149
Novotná, Jarmila
PDF
[Atanasov, Žečo. Istorija na estetičeskoto vazpitanie] | 149–151
Jůva, Vladimír
PDF