Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1977-1978, roč. 26-27, č. I12-13

Obrázek
Rok
1977-1978
Rok vydání
1979
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Статьи – Artikel
Page Title
[7]-19 Vývoj československé socialistické pedagogiky Jůva, Vladimír | pdficon
[21]-46 Vývoj a perspektivy bulharského školství : vývoj školství v BLR Liškař, Čestmír | pdficon
[47]-56 Střední školství v českých zemích po druhé světové válce Veselá, Zdenka | pdficon
[57]-69 Rozumová výchova v systému celoživotního vzdělání Monatová, Lili | pdficon
[71]-81 K otázce podílu neformálních skupin na výchovné práci vysokoškolských kolejí Přadka, Milan | pdficon
[83]-96 Vývoj, systém a funkce pedagogických principů Jůva, Vladimír | pdficon
[97]-104 Mimočítanková četba a její postavení v umělecké složce literární výchovy Veselá, Zdenka | pdficon
[105]-112 Některé aspekty vysokoškolské pedagogiky ve vztahu k praxi Řehořková, Marie | pdficon
[113]-119 Výchovná péče o defektní dospělé Monatová, Lili | pdficon
Diskuse – Дискуссия – Discussion
Page Title
[121]-124 K problematice výchovy ke společenské aktivitě Ducháčková, Olga | pdficon
[125]-132 Cíle a struktura literární výchovy dospělých Veselá, Zdenka | pdficon
[133]-145 Vysokoškolská pedagogika a přestavba studia Jůva, Vladimír | pdficon
Zprávy a recenze – Сообщения и обсуждения – Nachrichten und Rezensionen
Page Title
[147]-148 Konference o komunistické výchově Novotná, Jarmila | pdficon
148-149 Naše zkušenost se studentskou vědeckou a odbornou činností Novotná, Jarmila | pdficon
149-151 [Atanasov, Žečo. Istorija na estetičeskoto vazpitanie] Jůva, Vladimír | pdficon