Cíle a struktura literární výchovy dospělých

Variantní název
Цели и структура литературного воспитания взрослых
Ziele und Struktur der literarischen Erziehung der Erwachsenen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, roč. 26-27, č. I12-13, s. [125]-132
Rozsah
[125]-132
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document