Komenského koncepce obsahu vzdělání a dnešek

Variantní název
Концепция образования Коменского и современность
The indebtedness of modern education to Comenius' concept of the curriculum
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. [7]-14
Rozsah
[7]-14
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document