The teaching of civics and citizenship in Poland from historical perspective (16th - 20th cent.)

Název: The teaching of civics and citizenship in Poland from historical perspective (16th - 20th cent.)
Variantní název:
  • Výuka občanské výchovy a občanství v Polsku v historické perspektivě (16.-20. století)
Přispěvatel
Filipová, Marie (jiná role)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, roč. 46, č. U2, s. [129]-138
Rozsah
[129]-138
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.