Děti se specifickými poruchami učení a chování ve škole

Variantní název
Children with specific disorders of learning and behaviour at the school
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1998-1999, roč. 47-48, č. U3-4, s. [111]-127
Rozsah
[111]-127
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování jsou v nepříjemném postavení ve školním prostředí. Dobré výsledky ve škole většinou dosahují jen s vypětím všech sil a se značnou námahou. Tento neúspěch je ale staví i do nepříznivého světla v sociálním prostředí. Musí se vyrovnat s dvojnásobnou zátěži (frustrací). U někoho se jako reakce na zátěž objeví neurotické příznaky, u někoho poruchy chování. Žáka se specifickou poruchou učení nebo chování (nebo s kombinací obou) můžeme považovat za problémové dítě.
Jazyk shrnutí
Document