Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 1998-1999, roč. 47-48, č. U3-4