Vznik a vývoj Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v meziválečném období

Variantní název
Rise and development of the Department of Education at the Faculty of Arts of the Masaryk University in the years between the World Wars
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1998-1999, roč. 47-48, č. U3-4, s. [7]-23
Rozsah
[7]-23
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V roce 1999 si Masarykova univerzita připomněla osmdesáté výročí svého založení. Osmdesát let není mnoho, uvážíme-li, že některé univerzity píší své dějiny již několik století. Proto můžeme brněnskou univerzitu považovat za poměrně mladou instituci. I přes její "mládí", objevují se v dějinách univerzity období či události, které nejsou doposud uspokojivě objasněny. Do této oblasti patří také problematika vzniku a vývoje Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v meziválečném období. Předkládaná studie se snaží objasnit události okolo vzniku a rozvoje Pedagogického semináře v období ohraničeném dvěma světovými válkami. Celá práce je založena na studiu dostupné literatury a především archívních materiálů. O dějinách meziválečného Pedagogického semináře bylo publikováno mnoho studií a článků, avšak téměř žádná práce se nevěnovala detailně budování semináře jako instituce, která vytvořila základ pro rozvoj pedagogiky jako vědy na brněnské univerzitě. Studie se zaměřuje právě na toto "bílé místo" nejen v dějinách semináře samotného, ale i v dějinách Filozofické fakulty.
Jazyk shrnutí
Document