Zounek, Jiří

Varianty jmen:

Zounek, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 49.

Článek
Zounek, Jiří. Academia film Olomouc 1997. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, roč. 46, č. U2, s. 159–160.

Článek
Zounek, Jiří; Sebera, Martin. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 95–108.

Článek
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal; Knotová, Dana. Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 3, s. 131–159.

Článek
Zounek, Jiří; Záleská, Klára; Juhaňák, Libor; Bárta, Ondřej; Vlčková, Kristýna. Czech Republic and Norway on their path to digital education. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 4, s. 11–48.

Kapitola
Zounek, Jiří. Distanční vzdělávání a e-learning. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 45–48.

Článek
Erstad, Ola; Zounek, Jiří. Editorial : Digital youth and their ways of learning. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 4, s. 5–10.

Kapitola
Zounek, Jiří. E-learning – one of the forms of learning in modern society (summary). In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 145–148.

Kapitola
Zounek, Jiří. E-learning a (celoživotní) učení. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 49–57.

Kapitola
Zounek, Jiří. E-learning a jeho aktéři. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 58–77.

Kapitola
Zounek, Jiří. E-learning mezi vzdělávacími paradigmaty. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 78–95.

Článek
Švaříček, Roman; Zounek, Jiří. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 101–126.

Kapitola
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Fáze historikovy výzkumné práce. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, s. 72–74.

Kapitola
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Historický výzkum v dějinách pedagogiky. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, s. 15–49.

Článek
Zounek, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých : socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 101–118.

Článek
Zounek, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 111–126.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Zounek, Jiří. K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 87–102.

Článek
Zounek, Jiří. Konference Mezinárodní asociace výchovného a profesního poradenství 2003 - rozvoj a podpora kvality v pedagogickém a profesním poradenství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 201–203.

Kapitola
Zounek, Jiří. Kořeny e-learningu. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 24–29.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří. Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, roč. 50, č. U7, s. 47–61.

Kapitola
Zounek, Jiří. Literatura. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 149–159.

Kapitola
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Literatura. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, s. 84–89.

Kapitola
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Metody historického výzkumu. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, s. 50–59.

Kapitola
Zounek, Jiří. Místo závěru: E-learning a mizející "e". In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 138–144.

Kapitola
Zounek, Jiří. Moderní technologie v dnešním e-learningu. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, s. 96–137.