E-learning mezi vzdělávacími paradigmaty

Zdrojový dokument: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 78-95
Rozsah
78-95
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document