Zounek, Jiří

Name variants:
Zounek, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 51.

Article

Article
Zounek, Jiří; Záleská, Klára; Juhaňák, Libor; Bárta, Ondřej; Vlčková, Kristýna. Czech Republic and Norway on their path to digital education. Studia paedagogica. 2018.

Article

Chapter

Chapter

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří. Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002.

Chapter
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Literatura. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014

Chapter
Zounek, Jiří. Literatura. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009

Chapter