Vliv doby trvání jednoduchých a složitých optických podnětů na dynamiku optických vjemových struktur

Název: Vliv doby trvání jednoduchých a složitých optických podnětů na dynamiku optických vjemových struktur
Variantní název
Влияние продолжительности простых и сложных оптических раздражителей на динамику оптических структур восприятий
The effect of the duration of simple and complex optical stimuli on the dynamics of the optical perception structure
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. [5]-18
Rozsah
[5]-18
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence