Vliv doby trvání jednoduchých a složitých optických podnětů na dynamiku optických vjemových struktur

Název: Vliv doby trvání jednoduchých a složitých optických podnětů na dynamiku optických vjemových struktur
Variantní název:
  • Влияние продолжительности простых и сложных оптических раздражителей на динамику оптических структур восприятий
    • Vlijanije prodolžitel'nosti prostych i složnych optičeskich razdražitelej na dinamiku optičeskich struktur vosprijatij
  • The effect of the duration of simple and complex optical stimuli on the dynamics of the optical perception structure
    • Vlijanije prodolžitel'nosti prostych i složnych optičeskich razdražitelej na dinamiku optičeskich struktur vosprijatij
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. [5]-18
Rozsah
[5]-18
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.