Vliv doby trvání jednoduchých a složitých optických podnětů na dynamiku optických vjemových struktur

Title: Vliv doby trvání jednoduchých a složitých optických podnětů na dynamiku optických vjemových struktur
Variant title
Влияние продолжительности простых и сложных оптических раздражителей на динамику оптических структур восприятий
The effect of the duration of simple and complex optical stimuli on the dynamics of the optical perception structure
Contributor
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. [5]-18
Extent
[5]-18
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license