Chmelař, Vilém

Name variants:

Chmelař, Vilém (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Chmelař, Vilém. [Jurovský, Anton. Dieťa a disciplína]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, vol. 6, iss. B4, pp. 141–142.

Article
Chmelař, Vilém. [Jurovský, Anton. Psychológia osvetovej práce]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, vol. 8, iss. B6, pp. 114.

Article
Chmelař, Vilém; Osecký, Pavel. Matematické modely průběhu aktivní pozornosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, vol. 23, iss. I9, pp. 17–51.

Article
Chmelař, Vilém. [Pieter, Józef. Historia psychologii w zarysie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 123.

Article
Chmelař, Vilém. [Příhoda, Václav. Úvod do pedagogické psychologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, vol. 6, iss. B4, pp. 135–137.

Article
Chmelař, Vilém. [Prispevky k psihologiji 1]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 122–123.

Article
Chmelař, Vilém; Bárta, Boleslav; Ryšánek, Stanislav. Psychologie a pedagogika na Filosofické fakultě v letech 1945-1957. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, vol. 6, iss. B4, pp. 121–129.

Article
Chmelař, Vilém. [Strunz, Kurt et al. Pädagogische Psychologie für höhere Schulen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 131–132.

Article
Chmelař, Vilém. Trvání aktivní akustické pozornosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, vol. 6, iss. B4, pp. 1–61.

Article
Chmelař, Vilém. Vliv doby trvání jednoduchých a složitých optických podnětů na dynamiku optických vjemových struktur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 5–18.

Article
Chmelař, Vilém. Vnímání a odhad velikosti předmětů v indirektním vidění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, vol. 8, iss. B6, pp. 5–38.

Article
Chmelař, Vilém. Vliv věku a modality stimulu na trvání aktivní optické a akustické pozornosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, vol. 21, iss. I7, pp. 151–168.

Article
Chmelař, Vilém. Vznik Psychologického ústavu v Brně a jeho význam pro rozvoj československé psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, vol. 17, iss. I3, pp. 93–103.

Article
Chmelař, Vilém. Z životního díla Roberta Konečného. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1967, vol. 16, iss. I2, pp. 103–110.

Article
Chmelař, Vilém; Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky na filosofické fakultě v Brně od května r. 1957 do května r. 1959. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, vol. 8, iss. B6, pp. 115–116.