B9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1962
Ročník: 11
Číslo: B9
Rok vydání
1964
Poznámka
  • Část psychologie-pedagogika
  • Sborník k sedmdesátým narozeninám Viléma Chmelaře (1. část příspěvků)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Zobecnitelnost jevu a studium podmínek zobecnění | [7]–19
Holas, Emil
PDF
Vplyv niektorých premenných na frekvenciu zvratov dynamickéj reverzibilnej figúry | [21]–30
Dornič, Stanislav
PDF
Výsledky výzkumu statických reakcí ruky | [31]–42
Chalupa, Bohumír; Kunz, Ivo
PDF
Emoce a řeč | [43]–54
Grepl, Miroslav
PDF
K otázce objektivního zjišťování emoční vyspělosti | [55]–64
Diamant, Jiří
PDF
Struktura osobnosti | [65]–80
Koláříková, Ludmila
PDF
Některé otázky pracovní motivace | [81]–87
Tardy, Vladimír
PDF
Závislost precisnosti centračních pohybů paží na velikosti pracovní zátěže telefonistek | [89]–106
Sedlák, Jiří
PDF
K otázce faktorů rodinného prostředí v etiologii dětského dificilního chování | [107]–115
Kolaříková, Olga
PDF
Variácie filmového zážitku u mládeže | [117]–133
Jurovský, Anton
PDF
Psychologická a pedagogická problematika jedinců s poškozenou míchou | [135]–150
Monatová, Lili
PDF
K otázce pojetí fyzické práce žáků v předsocialistické a socialistické škole | [151]–171
Mojžíšek, Lubomír
PDF
Kritéria výběru skladeb k poslechu hudby při estetické výchově mládeže | [173]–190
Jůva, Vladimír
PDF
Diskuse
Title Document
Analýza chyb v současných názorech na výchovně psychologické poradenství v ČSSR | [191]–202
Bárta, Boleslav
PDF
Výchovně psychologické poradenství očima dětské psychiatrie | [203]–210
Vrzal, Vratislav; Klobouková, Eliška
PDF
Zprávy
Title Document
Prof. dr. Vilém Chmelař sedmdesátiletý | [211]–228
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír
PDF
Renesance studia dětské řeči | 228–239
Ohnesorg, Karel
PDF
[Filloux, Jean-Claude. Le tonus mental] | 239–240
Šindelář, Josef
PDF
Přístroj pro registraci psychomotorického tempa | 240–242
Sedlák, Jiří
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | 243–245
PDF