Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1962, roč. 11, č. B9

Obrázek
Rok
1962
Rok vydání
1964
Poznámka
  • Část psychologie-pedagogika
  • Sborník k sedmdesátým narozeninám Viléma Chmelaře (1. část příspěvků)
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
[7]-19 Zobecnitelnost jevu a studium podmínek zobecnění Holas, Emil | pdficon
[21]-30 Vplyv niektorých premenných na frekvenciu zvratov dynamickéj reverzibilnej figúry Dornič, Stanislav | pdficon
[31]-42 Výsledky výzkumu statických reakcí ruky Chalupa, Bohumír; Kunz, Ivo | pdficon
[43]-54 Emoce a řeč Grepl, Miroslav | pdficon
[55]-64 K otázce objektivního zjišťování emoční vyspělosti Diamant, Jiří | pdficon
[65]-80 Struktura osobnosti Koláříková, Ludmila | pdficon
[81]-87 Některé otázky pracovní motivace Tardy, Vladimír | pdficon
[89]-106 Závislost precisnosti centračních pohybů paží na velikosti pracovní zátěže telefonistek Sedlák, Jiří | pdficon
[107]-115 K otázce faktorů rodinného prostředí v etiologii dětského dificilního chování Kolaříková, Olga | pdficon
[117]-133 Variácie filmového zážitku u mládeže Jurovský, Anton | pdficon
[135]-150 Psychologická a pedagogická problematika jedinců s poškozenou míchou Monatová, Lili | pdficon
[151]-171 K otázce pojetí fyzické práce žáků v předsocialistické a socialistické škole Mojžíšek, Lubomír | pdficon
[173]-190 Kritéria výběru skladeb k poslechu hudby při estetické výchově mládeže Jůva, Vladimír | pdficon
Diskuse
Page Title
[191]-202 Analýza chyb v současných názorech na výchovně psychologické poradenství v ČSSR Bárta, Boleslav | pdficon
[203]-210 Výchovně psychologické poradenství očima dětské psychiatrie Vrzal, Vratislav; Klobouková, Eliška | pdficon
Zprávy
Page Title
[211]-228 Prof. dr. Vilém Chmelař sedmdesátiletý Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír | pdficon
228-239 Renesance studia dětské řeči Ohnesorg, Karel | pdficon
239-240 [Filloux, Jean-Claude. Le tonus mental] Šindelář, Josef | pdficon
240-242 Přístroj pro registraci psychomotorického tempa Sedlák, Jiří | pdficon
Výměna
Page Title
243-245 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon