Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 2007, roč. 56, č. B54

Obrázek
Rok
2007
Rok vydání
2007
ISSN
0231-7664
ISBN
978-80-210-4384-8
Ústav FF MU
Obor
Studie
Page Title
[5]-17 Metafyzika a ovládnutí přírody v myšlení Rogera Bacona Mensching, Günther | pdficon
[19]-32 Společnost očima Emila Durkheima Holzbachová, Ivana | pdficon
[33]-39 T.G. Masaryk a F.X. Šalda Zouhar, Jan | pdficon
[41]-53 Jonathan Culler a neopragmatismus Funda, Ondřej | pdficon
Ke Světovému dni filosofie
Page Title
[55]-63 V závětří národního státu Horyna, Břetislav | pdficon
[65]-73 Kudy létá sova Brázda, Radim | pdficon
Rozhledy
Page Title
[75]-84 Jednota bratrská - 550 let Svoboda, Jiří | pdficon
[85]-90 Konference o strukturalismu a historismu v roce 1968 Zouhar, Jan | pdficon
[91]-102 K funkci obyčejného a vědeckého poznání Šmajs, Josef | pdficon
[103]-108 Místo pro českou filosofii v globalizujícím se světě Jemelka, Petr | pdficon
Recenze
Page Title
[109]-110 [Gauchet, Marcel. Dějinný úděl: hovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem] Holzbachová, Ivana | pdficon
110-111 [Weinberg, Steven. Tváří v tvář: věda a její intelektuální protivníci] Holzbachová, Ivana | pdficon
111-112 [Holzbachová, Ivana a kol. Filozofie dějin: problémy a perspektivy] Šuch, Juraj | pdficon
112-115 [Blecha, Ivan. Proměny fenomenologie: úvod do Husserlovy filosofie] Horyna, Břetislav | pdficon
115-117 [Otisk, Marek. Metafyzika jako věda: Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi] Horyna, Břetislav | pdficon
117 [Kožmín, Zdeněk; Kožmínová, Drahomíra. Zvětšeniny z Komenského] Zouhar, Jan | pdficon