[Parňuk, M.A.; Coufal, Jozef a kol. Dialektické protirečenie - jadro dialektiky]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, roč. 37, č. B35, s. [97]-99
Rozsah
[97]-99
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Parňuk, M. A.; Coufal, Jozef a kol. Dialektické protirečenie - jadro dialektiky. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1985. 305 s. Marxisticko-leninská filozofia.
Document