Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1988, roč. 37, č. B35

Obrázek
Rok
1988
Rok vydání
1988
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
[7]-19 Josef Macháček o filozofii a filozofování Gabriel, Jiří | pdficon
[21]-27 Je vývoj atributem hmoty? Jašek, Antonín | pdficon
[29]-35 Chápeme správně prostor a čas? Krob, Josef | pdficon
[37]-56 Hodnota přírody v dějinách evropské kultury Cetl, Jiří | pdficon
[57]-63 K problému vývoje technosféry : malé zamyšlení nad velkým tématem Šmajs, Josef | pdficon
[65]-72 K rovinám a stránkám poznávací aktivity a tvořivosti Látal, Antonín | pdficon
[73]-80 Aufklärung - Vernunft - Herrschaft - Natur - Libido Horák, Petr | pdficon
[81]-89 Hugh R. Trevor-Roper a struktura společnosti Holzbachová, Ivana | pdficon
[91]-95 Filozofická problematika na stránkách Indexu Bretfeldová, Helena | pdficon
Recenze
Page Title
[97]-99 [Parňuk, M.A.; Coufal, Jozef a kol. Dialektické protirečenie - jadro dialektiky] Tošenovský, Ludvík | pdficon
99-101 [Světlý, Jaroslav. Morálka a současnost] Hlavoň, Karel | pdficon
101-103 [Sovremennyje buržuaznyje teorii obščestvennogo razvitija] Holzbachová, Ivana | pdficon
103-104 [Bustamante y Montoro, Antonio Sánchez de. La filosofía clásica alemana en Cuba 1841-1898] Holzbachová, Ivana | pdficon
104-105 [Prošloje i buduščeje Vselennoj. Red. N.D. Morozova] Krob, Josef | pdficon
106-107 [Głombik, Czesław. Martin Grabmann i polska filozofia katolicka] Zouhar, Jan | pdficon
107-109 [Živá tvář Erasma Rotterdamského. Editoři: Michal Svatoš, Martin Svatoš ; Svět Blaise Pascala. Editor Petr Horák] Gabriel, Jiří | pdficon
109-110 [Ransdorf, Miloslav. Kapitoly z geneze husitské ideologie] Nechutová, Jana | pdficon
110-111 [Herold, Vilém. Pražská univerzita a Wyclif: Wyclifovo učení o ideách a geneze husitského revolučního myšlení] Nechutová, Jana | pdficon
111-112 [Spunar, Pavel. Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans] Nechutová, Jana | pdficon