Aufklärung - Vernunft - Herrschaft - Natur - Libido

Variantní název
Osvícenství - rozum - panství - příroda - libost
Autor: Horák, Petr
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, roč. 37, č. B35, s. [73]-80
Rozsah
[73]-80
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document