Aufklärung - Vernunft - Herrschaft - Natur - Libido

Variant title
Osvícenství - rozum - panství - příroda - libost
Author: Horák, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. [73]-80
Extent
[73]-80
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document