Etická koncepce Lva N. Tolstého jako problém českých národovců : několik nejen historických poznámek k tématu L.N. Tolstoj a české myšlení

Variantní název
L.N. Tolstoy's ethical concept as a problem for the Czech patriots : a few (not only) historical notes to the issue of L.N. Tolstoy and Czech thinking
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, roč. 52, č. B50, s. [79]-92
Rozsah
[79]-92
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document